с. Лиманське. Лиманська ЗОШ І-ІІІ ступенів

   

Додаток 4

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу ІІ)

 

             Головний   спеціаліст                                                       Балуца С.М.

 

Звіт

 

про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4 – 3д, № 4 – 3м)

 

За    серпень      2019 р.

Коди

Установа _Комунальна  установа  « РЦОЗУО» Ренійської райради  Одесьеої обл..________________Лиманська  ЗОШ  ____________                за ЄДРПОУ

42260364

Територія _68800, Одеська обл.,   Ренійський р-он,_м. Рені , вул.  Гагарина. 19______________________________________________________ за КОАТУУ

 5124110100

Організаційно-правова форма господарювання __Комунальна  організація (установа,заклад)________________________________________ за КОПФГ

              430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету________________________________________   

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 06  Виконавчи  органи  місцевих  рад

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
_           0611020  надання   загальної   середньої  освіти

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

 

     

 

 

 

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код

рядка

Затверджено

на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)1

Залишок на початок звітного року

Перера-ховано залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові

за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

усього

у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Видатки та надання кредитів - усього

Х

010

-

55552,00

-

-

-

55552,00

55552,00

-

-

-

у тому числі:

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Поточні  видатки

2000

020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата праці

2110

040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Заробітна плата

2111

050

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Грошове  забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Використання товарів і послуг

2200

080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Продукти харчування

2230

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Видатки на відрядження

2250

130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата теплопостачання

2271

160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата водопостачання  та водовідведення

2272

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата електроенергії

2273

180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата природного газу

2274

190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

250

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

290

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Стипендії

2720

340

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

360

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні  видатки

3000

370

-

55552,00

-

-

-

55552,00

55552,00

-

 

-

Придбання основного капіталу

3100

380

-

 

-

-

-

 

 

-

 

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

-

55552,00

-

-

-

55552,00

55552,00

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

-

-

-

-

 

 

 

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

430

-

 

-

-

 

 

 

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

 

-

-

-

 

 

-

-

-

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

-

 

-

-

 

 

 

-

-

-

Реконструкція  та  реставрація

3140

460

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Реконструкція  та реставрація інших об’єктів

3142

480

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

520

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

550

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів

4111

590

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Зовнішнє кредитування

4200

620

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші видатки

5000

640

Х

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

1Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

 

Директор                                                                                              ___________________                                                               _Л.В.Потрібна_____________

                                                                                                                             (підпис)                                                                                 (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер                                                                            ___________________                                                                _В.І.Челак________________

                                                                                                                             (підпис)                                                                                 (ініціали, прізвище)

 

"_20__"_вересня____2019_року 

 

 

                                                          Головний  спеціаліст                                                                           Балуца С.М.З  В  І  Т

 

ПРО   НАДХОДЖЕННЯ  ТА ВИКОРИСТАННЯ   ДОБРОВІЛЬНИХ   БАТЬКІВСЬКИХ ВНЕСКІВ

                           ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНОГО       БАТЬКІВСЬКОГО   КОМІТЕТУ 

                                      ЛИМАНСЬКОЇ  ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

                                                        за І квартал 2018/2019 н.р

 

Загальна сума зібраних коштів

Викорис-тано

Залишок

                У тому  числі

         Назва

  документа 

 

                       Що придбано

 

Ціна

Всього

сума

8735

5557,25

3178 

Миючі засоби: порошок

                            порошок

 

 13.50

111.25

124,75

 

чеки

 

 

 

Будівельні матеріали:

                        Линолеум

                        Пороги

                        Саморези

                        Цемент

                       Серцевина замка

                       Стрем’янка

                       Известь

 

511.00

159.00

474.00

525.00

49.50

1075.00

250.00

 

 

 

 

чеки

 

 

 

Канцтовари :тонер

                        Переплет книги наказів

                        Клей

                        Бум ага

                        Клей

                        Тонер 

                        Грамоти

                        Скотч

130.00

50.00

120.00

97.00

7.00

135.00

51.00

24.00

 

 

 

 

чеки

 

 

 

Інші  витрати: поповнення карточки  

                         для   Модема  топочної

                          Автомат

                          Ткань для флага

                           Поповнення карточки

                           Модема

                           Мисс-Україночка

 

                          Оплата за інтернет

                         Транспортні витрати

 

50.00

 

100.00

117.00

50.00

 

500.00

278.25

330.00

350.00

 

чеки

 

 

 

                        Голова батьківського комітету: ___________Потложа Є.М.

 

Додаток 4

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування

(пункт 1 розділу ІІ)

 

             Головний   спеціаліст                                                       Балуца С.М.

 

Звіт

 

про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (форма № 4 – 3д, № 4 – 3м)

 

За    грудень      2018 р.

Коди

Установа _Комунальна  установа  « РЦОЗУО» Ренійської райради  Одесьеої обл.._______________________Лиманська  ЗОШ____________  за ЄДРПОУ

42260364

Територія _68800, Одеська обл.,   Ренійський р-он,_м. Рені , вул.  Гагарина. 19______________________________________________________ за КОАТУУ

 5124110100

Організаційно-правова форма господарювання __Комунальна  організація (установа,заклад)________________________________________ за КОПФГ

              430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету________________________________________   

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________________

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 02  Виконавчи  органи  місцевих  рад

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
_           0211020  надання   загальної   середньої  освіти

Періодичність: місячна, квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

 

     

 

 

 

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код

рядка

Затверджено

на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)1

Залишок на початок звітного року

Перера-ховано залишок

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові

за звітний період (рік)

Залишок на кінець звітного періоду (року)

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

усього

у тому числі перера-ховані з рахунків в установах банків

усього

у тому числі на рахунках в установах банків

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Видатки та надання кредитів - усього

Х

010

-

17273,00

-

-

-

17273,00

17273,00

-

-

-

у тому числі:

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Поточні  видатки

2000

020

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата праці

2110

040

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Заробітна плата

2111

050

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Грошове  забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Нарахування на оплату праці

2120

070

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Використання товарів і послуг

2200

080

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

100

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Продукти харчування

2230

110

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Видатки на відрядження

2250

130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270

150

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата теплопостачання

2271

160

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата водопостачання  та водовідведення

2272

170

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата електроенергії

2273

180

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата природного газу

2274

190

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата інших енергоносіїв

2275

200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

230

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

240

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

250

-

-

-

-

--

-

-

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

290

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Стипендії

2720

340

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

360

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні  видатки

3000

370

-

17273,00

-

-

-

17273,00

17273,00

-

 

-

Придбання основного капіталу

3100

380

-

17273,00

-

-

-

17273,00

17273,00

-

 

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

-

17273,00

 

 

 

17273,00

17273,00

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

-

-

-

-

 

 

 

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

430

-

 

-

-

 

 

 

-

-

-

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

 

-

-

-

 

 

-

-

-

Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

-

 

-

-

 

 

 

-

-

-

Реконструкція  та  реставрація

3140

460

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Реконструкція  та реставрація інших об’єктів

3142

480

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

520

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

550

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів

4111

590

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Зовнішнє кредитування

4200

620

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Інші видатки

5000

640

Х

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

 

1Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

 

Директор                                                                                              ___________________                                                               _Л.В.Потрібна_____________

                                                                                                                             (підпис)                                                                                 (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер                                                                            ___________________                                                                _В.І.Челак________________

                                                                                                                             (підпис)                                                                                 (ініціали, прізвище)

 

"_20__"__січня____2019_року 

 

 

                                                          Головний  спеціаліст                                                                           Балуца С.М.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Додаток 1

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування

                                                                                                                                                                                                                                                                               (пункт 1 розділу ІІ)

                                 Головний  спеціаліст                                                    Балуца С.М.

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, 2м)

                                                                                                                              за__листопад    м-ць__ 2018 р.

Коди

Установа_К У  «Районний центр з обслуговування закладів та установ освіти» Ренійської райради  Одеської  обл..                                       за ЄДРПОУ

   42260364

Територія _68800, Одеська обл., Ренійський  р-он., м. Рені, вул. Гагарина, № 19__________________________Лиманська  ЗОШ_____       за КОАТУУ

5124110100

Організаційно-правова форма господарювання _Комунальна  організація  (установа,  заклад)____________________________________  за КОПФГ

              430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________________________

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________________________________________

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _02   Виконавчі   органи  місцевих  рад

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
_021 1020  Надання загальн. середн.освіти  загальн.освітн.навч.заклад.

 

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

 

 

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)1

Залишок на початок звітного року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові

за звітний період (рік)

Залишок

на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки та надання кредитів -  усього

Х

010

-

766593,00

-

766593,00

766593,00

-

У тому числі:

Поточні видатки

 

2000

 

020

-

766593,00

-

766593,00

766593,00

-

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

-

693840,00

-

693840,00

693840,00

-

Оплата праці

2110

040

-

 

-

 

 

-

 Заробітна плата

2111

050

-

568431,00

-

568431,00

568431,00

-

 Грошове  забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

 

-

 

 

-

Нарахування на оплату праці

2120

070

-

125409,00

-

125409,00

125409,00

-

Використання товарів і послуг

2200

080

-

72753,00

-

72753,00

72753,00

-

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

-

          13632,00

-

13632,00

13632,00

-

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

100

-

 

-

 

 

-

Продукти харчування

2230

110

-

10508,00

-

10508,00

10508,00

-

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

-

41812,00

-

41812,00

41812,00

-

Видатки на відрядження

2250

130

-

 

-

 

 

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

 

-

 

 

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270

150

-

6801,00

-

6801,00

6801,00

-

 Оплата теплопостачання

2271

160

-

 

-

 

 

-

 Оплата водопостачання  та водовідведення

2272

170

-

 

-

 

 

-

 Оплата електроенергії

 

2273

180

-

6801,00

-

6801,00

6801,00

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 Оплата природного газу

2274

190

-

 

-

-

-

-

 Оплата інших енергоносіїв

2275

200

-

-

-

-

-

-

 Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

-

-

-

-

-

-

 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних

 (регіональних) програм

2281

230

-

-

-

-

-

-

 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені

 до заходів розвитку

2282

240

-

-

-

-

-

-

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

250

-

-

-

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

290

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

-

-

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

-

-

-

Стипендії

2720

340

-

-

-

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

360

-

-

-

-

-

-

Капітальні видатки

3000

370

-

-

-

-

-

-

Придбання основного капіталу

3100

380

-

-

--

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

-

-

-

-

-

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

-

-

-

 Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

-

-

 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

430

-

-

-

-

-

-

 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

-

-

 Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

-

-

-

-

-

-

Реконструкція  та  реставрація

3140

460

-

-

-

-

-

-

 Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

-

-

-

 Реконструкція та реставрація  інших об’єктів

3142

480

-

-

-

-

-

-

 Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

-

-

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

-

-

Придбання землі  та нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

520

-

-

--

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

550

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

-

-

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

-

-

-

-

-

-

 Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів

 

4111

590

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

-

-

 Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

-

-

-

-

-

-

Зовнішнє кредитування

4200

620

-

-

-

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

-

-

-

-

-

-

 Інші видатки

5000

640

Х

 

Х

Х

Х

Х

 Нерозподілені видатки

9000

650

-

-

-

-

-

-

                   

 

1Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

 

Директор                                                                                              ___________________                                                _Л.В.Потрібная___________

                                                                                                                             (підпис)                                                                                 (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер                                                                            ___________________                                                  _В.І.Челак______________

                                                                                                                             (підпис)                                                                                 (ініціали, прізвище)

 

"_20__"_грудня_____2018_року

 

 

 

                                                       Головний  спеціаліст                                                                       Балуца С.М.З  В  І  Т

 

ПРО   НАДХОДЖЕННЯ  ТА ВИКОРИСТАННЯ   ДОБРОВІЛЬНИХ   БАТЬКІВСЬКИХ ВНЕСКІВ

                           ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНОГО       БАТЬКІВСЬКОГО   КОМІТЕТУ 

                                      ЛИМАНСЬКОЇ  ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

                                                        за ІУ квартал 2018/2019 н.р

 

Загальна сума зібраних коштів

Викорис-тано

Залишок

                У тому  числі

         Назва

  документа 

 

                       Що придбано

 

Ціна

Всього

сума

14490

10495

  3995

Електротовари : Датчик електор.

                               Електро розетка

                               Кабель

                               Коробок 

                               Електродзвоник

                               Вимикатель

                               Лампи дн.освітлення

                               Електроди

 

 

12,10

55.00

145.00

60.00

140.00

50.00

1075.00

430.00

 

1967

 

 

 

 

 

 

чеки

 

 

 

Мощі засобів:порошок Гала

                          Мило туалетне

                           Папір туалетне

                          Белізна

                          Деззасіб    

50.00

38.00

19.00

24.00

237.00

 

368

Чеки

 

 

 

накладная

 

 

 

Будівельні матеріали:

                        Ліноліум

                        Гачок  для шафи

                        Клей будівельний

                        Известь

                        Фарба

                        Окуляри для 

                        бензокосарки

                        Поріг

                        Замок  висячий

                        Дюпель

                         Цвяхи  

                         Гачки  для шафи

                         Само різі

                         Цвяхи

                         Цемент 

                         Шпаклівка

                         Фурнітура для зб.столів

                         Розчинувач   

                         Цемент    

 

 

112.00

30.00

89.00

100.00

50.00

60.00

 

64.00

33

30.00

30.00

144.00

20.00

20.00

75.00

145.00

100.00

44.00

375.00

1521

 

Чеки

 

 

 

Канцтовари:Файли

                         Крейда

                         Ручки, зошити

                         Обвгоротки

                         Плівка для ілюмінатора

                         Рамка для фото

                         Скотч 2-х сторон.

                          Тонєр 

                         Файли  

 

 

40.00

28.00

72.00

16.00

350.00

90.00

21.00

130.00

150.00

 

798.00

чеки

 

 

 

Ремонт сантехніки:

                          Кран для обрат.клапана

                                  

                          Крани для раковини

                          Груша для гедрофура

                         Шланг для бойлера

                         Шланг для смесителя                       

 

1/250.00

 

4/850

130.00

133.00

130.00

 

1493.00

Чеки

Чеки

 

 

 

Кабельний пристрій для підключення комп’ютера

940.00

940.00

чеки

 

 

 

Ізготовлення фотографій - фотопапір

210.00

210.00

Чеки

 

 

 

Поповнення модема у топочної

100.00

100.00

Чеки

 

 

 

Інтернет

165.00

165.00

Чеки

 

 

 

Ремонт комп’ютерної техніки:

              Блок живлення

              Мишка

Транспортні витрати

Ялинка

Картридж

Картридж

 

390.00

120.00

1000.00

440.00

588.00

395.00

510

 

 

1000.00

440.00

588.00

395.00

 

Чеки

 

 

Акт

Чек

чек

 

 

 

Голова батьківського комітету: ___________Потложа Є.М.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Додаток 1

до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування

                                                                                                                                                                                                                                                                               (пункт 1 розділу ІІ)

                                 Головний  спеціаліст                                                    Балуца С.М.

Звіт

про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2д, 2м)

                                                                                                                              за__серпень    м-ць__ 2018 р.

Коди

Установа_К У  «Районний центр з обслуговування закладів та установ освіти» Ренійської райради  Одеської  обл..                                       за ЄДРПОУ

   42260364

Територія _68800, Одеська обл., Ренійський  р-он., м. Рені, вул. Гагарина, № 19__________________________Лиманська  ЗОШ_____       за КОАТУУ

5124110100

Організаційно-правова форма господарювання _Комунальна  організація  (установа,  заклад)____________________________________  за КОПФГ

              430

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету _____________________________________________

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету __________________________________________

 

Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів _02   Виконавчі   органи  місцевих  рад

 

Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
_021 1020  Надання загальн. середн.освіти  загальн.освітн.навч.заклад.

 

Періодичність: квартальна, річна.

Одиниця виміру: грн, коп.

 

 

Показники

КЕКВ

та/або

ККК

Код рядка

Затверджено на звітний рік

Затверджено на звітний період (рік)1

Залишок на початок звітного року

Надійшло коштів за звітний період (рік)

Касові

за звітний період (рік)

Залишок

на кінець звітного періоду (року)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Видатки та надання кредитів -  усього

Х

010

-

417572,00

-

417572,00

417572,00

-

У тому числі:

Поточні видатки

 

2000

 

020

-

417572,00

-

417572,00

417572,00

-

Оплата праці і нарахування на заробітну плату

2100

030

-

374770,00

          -

374770,00

374770,00

-

Оплата праці

2110

040

-

 

-

 

 

-

 Заробітна плата

2111

050

-

302036,00

-

302036,00

302036,00

-

 Грошове  забезпечення військовослужбовців

2112

060

-

 

-

 

 

-

Нарахування на оплату праці

2120

070

-

72734,00

-

72734,00

72734,00

-

Використання товарів і послуг

2200

080

-

42802,00

-

42802,00

42802,00

-

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

090

-

27744,00

-

27744,00

27744,00

-

Медикаменти та перев’язувальні матеріали

2220

100

-

310,00

 

310,00

310,00

-

Продукти харчування

2230

110

-

89,00

 

89,00

89,00

-

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

120

-

11110,00

 

11110,00

11110,00

-

Видатки на відрядження

2250

130

-

420,00

 

420,00

420,00

-

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

140

-

 

 

 

 

-

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 

2270

150

-

3129,00

 

3129,00

3129,00

-

 Оплата теплопостачання

2271

160

-

 

 

 

 

-

 Оплата водопостачання  та водовідведення

2272

170

-

 

 

 

 

-

 Оплата електроенергії

 

2273

180

-

3129,00

 

3129,00

3129,00

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 Оплата природного газу

2274

190

-

 

-

-

-

-

 Оплата інших енергоносіїв

2275

200

-

-

-

-

-

-

 Оплата енергосервісу

2276

210

-

-

-

-

-

-

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

220

-

-

-

-

-

-

 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних

 (регіональних) програм

2281

230

-

-

-

-

-

-

 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені

 до заходів розвитку

2282

240

-

-

-

-

-

-

Обслуговування боргових зобов’язань

2400

250

-

-

-

-

-

-

Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань

2410

260

-

-

-

-

-

-

Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань

2420

270

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти

2600

280

-

-

-

-

-

-

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

290

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

300

-

-

-

-

-

-

Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

310

-

-

-

-

-

-

Соціальне забезпечення

2700

320

-

-

-

-

-

-

Виплата пенсій і допомоги

2710

330

-

-

-

-

-

-

Стипендії

2720

340

-

-

-

-

-

-

Інші виплати населенню

2730

350

-

-

-

-

-

-

Інші поточні видатки

2800

360

-

-

-

-

-

-

Капітальні видатки

3000

370

-

-

-

-

-

-

Придбання основного капіталу

3100

380

-

-

--

-

-

-

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

390

-

-

-

-

-

 

Капітальне будівництво (придбання)

3120

400

-

-

-

-

-

-

 Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

410

-

-

-

-

-

-

 Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів

3122

420

-

-

-

-

-

-

Капітальний ремонт

3130

430

-

-

-

-

-

-

 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

440

-

-

-

-

-

-

 Капітальний ремонт інших об’єктів

3132

450

-

-

-

-

-

-

Реконструкція  та  реставрація

3140

460

-

-

-

-

-

-

 Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

470

-

-

-

-

-

-

 Реконструкція та реставрація  інших об’єктів

3142

480

-

-

-

-

-

-

 Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури

3143

490

-

-

-

-

-

-

Створення державних запасів і резервів

3150

500

-

-

-

-

-

-

Придбання землі  та нематеріальних активів

3160

510

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти

3200

520

-

-

--

-

-

-

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

530

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

540

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

550

-

-

-

-

-

-

Капітальні трансферти населенню

3240

560

-

-

-

-

-

-

Внутрішнє кредитування

4100

570

-

-

-

-

-

-

Надання внутрішніх кредитів

4110

580

-

-

-

-

-

-

 Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів

 

4111

590

-

-

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

600

-

-

-

-

-

-

 Надання інших внутрішніх кредитів

4113

610

-

-

-

-

-

-

Зовнішнє кредитування

4200

620

-

-

-

-

-

-

Надання зовнішніх кредитів

4210

630

-

-

-

-

-

-

 Інші видатки

5000

640

Х

 

Х

Х

Х

Х

 Нерозподілені видатки

9000

650

-

-

-

-

-

-

                   

 

1Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.

 

Директор                                                                                        ___________________                                             _Л.В.Потрібная___________

                                                                                                                                                             (підпис)                                                                                                       (ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер                                                                      ___________________                                              _В.І.Челак______________

                                                                                                                                                             (підпис)                                                                                                       (ініціали, прізвище)

 

"_20__"_вересня_____2018_року

 

 

 

                                                    Головний  спеціаліст                                                                       Балуца С.М.

 

 

 

                                                                                              З  В  І  Т

 

                                    ПРО   НАДХОДЖЕННЯ  ТА ВИКОРИСТАННЯ

                                      ДОБРОВІЛЬНИХ   БАТЬКІВСЬКИХ ВНЕСКІВ

                                      ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНОГО       БАТЬКІВСЬКОГО

                                       КОМІТЕТУ  ЛИМАНСЬКОЇ  ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

                                                        за ІІІ квартал 2018/2019 н.р

                                                       

 

1.Надійшло  - 33868 +3966(залишок  ІІ кв)=37834

2.Використанно – 37834

3.Залишок -  0

 

а/ Канцтовари:            90

    бум ага -                     90

 

б/ Госптовари:             435

    сверло                          51

    диск                              12

    замок                            32

    насадка для дреля       20

    саморезы                     320

        

в/.Будматеріали:         9550

      газобетон                   324

      церезит                       345

      шпаклівка                2020

      цемент                      2160

      бетоноконтакт            280

      известь                        480

      краска                          761

      клей                               36

      разбавитель                487

      олифа                          272

      уголок                         156

      наждачная бумага        24

      сетка                            100

      кисти                             93

      каток                             25  

 

Капитальный ремонт отопительной системы:

     Сгон 40 в зборе  -       150

     Резба 20                         42

     Отвод ¾                          8

     Отвод  1                        24

     Кран 40                       400

     Кран   ¾                        60

     Гайка 50                       20

     Труба 25                     112

      Америк 25                 480

      Муфта 25х3/4           168

                   25х90              32

      Электроды 1 пач.     170

      Диск 125                     36

        Фум                           35

      Диск                          130

        Футорки                  120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

г/ Електротовари:      2324

    - світильники            1830

   - електролампочки        14

   - розетки; выключатели -350

    - кабель                            130

  д/ Придбано:

     - гардины –                     2363

     - меблі ( журнальне столики ) 1330

                  ( стулья ) 460

      - тарелки              1870

      - чашки                1450

 

       е/ Спортинвентарь17512      

       Шведские стенки, спортивне уголки, теннисный стол, мати,лавки, гладиаторская сетка

д/ Інше: 450

    интернет услуги       -320

    заправка картриджа - 130

 

 

ГОЛОВА БАТЬКІВСЬКОГО

   К О М І Т Е Т У:   __________________ ЯНКУ Т.І.

 

 

 

 

                                                 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 З  В  І  Т

 

                                    ПРО   НАДХОДЖЕННЯ  ТА ВИКОРИСТАННЯ

                                      ДОБРОВІЛЬНИХ   БАТЬКІВСЬКИХ ТВНЕСКІВ

                                      ЗАГАЛЬНОШКІЛЬНОГО       БАТЬКІВСЬКОГО

                                       КОМІТЕТУ  ЛИМАНСЬКОЇ  ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

                                                         СТАНОМ НА 27.06.2018 РОКУ

 

1.Надійшло  - 6657+6746(залишок І кв)=13403

2.Використанно – 9437

3.Залишок - 3966

 

а/ Канцтовари:  551

             грамоти -165

            бум ага   -86

            приналеж.-300

 

б/ Госптовари: 1152

             ремонт холодильника -537+48

  

Новини


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія